Langfredagsgudstjeneste med Biskop Ole Kristian Bonden

På langfredag kommer Biskop Ole Kristian Bonden til Brøttum kirke for å holde gudstjeneste sammen med sokneprest Arne Svilosen, organist Kari Borud med flere. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til kirken på langfredagsgudstjeneste og håper du setter av litt...

Menighetsblad nr. 1 – 2023

PDF: Menighetsbladet NR 1 2023

Ringsakermesterskap 2023 på Veldre Sag (Langrenn)

Skitrening for de eldste er slutt for i år

På grunn av svært lav deltakelse etter vinterferien har vi bestemt oss for å avslutte treningene for i år. Takk til alle som har møtt opp, og spesielt takk til Jørgen og hans medhjelpere som har gjort en fantastisk innsats!

Årsmøte Brøttum Idrettslag 2023

Viser til innkalling lagt ut 21. februar på Brøttum IL sine sider Årsmøtet avholdes mandag 20.03.2023 kl 19:00 på Tømmermyra. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter kan lastes ned ved å klikke her: 2023_Brøttum_IL_Dokumenter_Årsmøte_Og_Vedlegg For å ...

Påmelding lysløyperenn 08.03.2023

https://signup.eqtiming.com//lysloeyperenn-08-03-23/g295.37529?event=brottumil Lysløyperenn Brøttum 2023

Løypestatus 04.03.23

Det blir ikke kjørt før vinden løyer. Årsaken er at når det blåser hardt, fylles spor og trasse med rusk og rask fra skogen og dermed blir løypene raskt dårlige. https://www.skisporet.no/map/destination/1026

Blir du med på en viktig og meningsfull dugnad for bygdene våre?

Høsten 2023 skal det velges nye menighetsråd rundt i landet. I Brøttum menighet sitter det åtte valgte medlemmer i rådet. Menighetsrådet samarbeider med prest og kirkemusiker, og presten deltar på møtene. For øyeblikket er soknet uten fast sokneprest, og d...