Brøttum skolekor

Hei – vi er et kor for barn fra 1. klasse og oppover.

Vi synger mange slags sanger, både slagere, barnesanger og kristelige sanger. Dirigenten vår bestemmer hva vi skal synge, men vi kan komme med egne forslag. De største synger også noen engelske sanger.

Dirigenten vår er Kari Borud. Hun er kjempeflink. De fra 5.klasse og oppover øver tirsdager kl 14:45 – 15:45 mens aspirantene øver torsdager til samme tid. Koret starter opp med øvelser på høsten og følger skoleruta med ferier. Vi avslutter som regel semesteret i mai.

For at vi skal kunne jobbe fint sammen, ønsker vi at sangerne møter opp på hver øvelse.
Gi beskjed dersom du er forhindret fra å møte på opptredener.

Vi liker å opptre og deltar der vi har sjansen til det. Det hender også at vi samarbeider med andre barnekor.

I julen pleier vi å være med på Lucia-arrangement og vi synger i kirken julekvelden.

Kom gjerne på en øvelse hvis du er nysgjerrig. Vi håper du har lyst å bli med i koret. Barn under skolealder med særskilt interesse for sang kan tas opp som medlem etter avtale med dirigenten.

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med Kari eller en i styret!