Brøttum Bygdeutvalg

Bygdeutvalget er for alle  og skal være «igangsetter». I vår stressede hverdag blir det viktigere enn noen  gang å slå ring om det samholdet og den positiviteten vi har ved å bo i et  sammensveiset og aktivt bygdesamfunn.

Brøttum Bygdeutvalg følger i hovedsak opp 4 faste aktiviteter:

  • gjennomføring av Juleball 3. dag jul
  • gjennomføring av «Åpen Kultursti» 2.dag pinse hvert andre år.
  • «Forum Brøttum» som samler ledere fra alle lag og foreninger til felles møte  og samtale i 2 årlige møter, fordelt på vår og høst.
  • vegvedlikehold og utbygging av veier, gang og sykkelstier.

I tillegg kommer mange andre saker etter hvert som ønsker og behov endrer  seg.

  • sammen med idrettslaget holde i hevd gamle stier og løypetraseer.
  • ønske nyinnflyttede Brøtninger velkommen til bygda.
I 2023 består Brøttum Bygdeutvalg av Nils Einar Mæhlum, Håvard Freng, Jan Erik Mæhlum, Ingvild Vestheim, Lisa Espegard og Andre Bjugstad.
 
Ta kontakt hvis du har innspill til hva brøtningene bør ta tak i og/eller engasjere seg i framover!