Konsert med Moelv blandet kor og Brøttum Korforening