Innkalling – Årsmøte i Brøttum Bygdeutvalg

Det innkalles med dette til årsmøte i Brøttum Bygdeutvalg.
Årsmøtet avholdes i veslesalen på Brøtheim torsdag 23. mars 2023 kl 19.00.

Se dagsorden og møteinnkalling: Innkalling årsmøte 23.03.23